تبلیغات
☠★monster high★☠ - دوستای من
1- یسنا تکنا

2- باران فلورا

3-   آیناز استلا 

4- پارمیدا بلوم

5- توالایت

6- الینا استلا

7- سارا جونم

8- سارا

9- تانیا بلوم

10- بلوم ریوما